Gullflaks

Gullflaks er en linjeforening for studenter innenfor studiene havteknologi og petroleum- og prosessteknologi. Linjeforeningen er et lavterskeltilbud til studentene der det blir arrangert sosiale og faglige sammenkomster. Det blir blant annet arrangert hytteturer, beerpong-turneringer og bedriftspresentasjoner og vi er alltid åpen for flere forslag!

Om du har spørsmål, tilbakemeldinger eller forslag til arrangementer, send gjerne en mail til: gullflaksptek@gmail.com 

Leder: Hannah Benus

Nestleder: Sander Kleiberg

Økonomiansvarlig: Benyamine Benali

Øvrige styremedlemmer:

Kristine Fuglestad

Andrea Aabø Lorentzen

Sondre Stråtveit Sørseth

Miranda Veim

Amalie R. Ellingsen

Ruben Volkan Nødland