Hvert år arrangeres Norske Fysikkstudenters Konferanse (NFK) som et tilbud til fysikkstudenter ved norske universiteter. Ansvaret for arrangementet går på rundgang mellom UiB, UiO og NTNU, og i 2017 avholdes NFK i Bergen, 3. - 5. mars, ved Institutt for Fysikk og Teknologi.
Programmet vil inneholde foredrag, fellesmiddag og sosiale aktiviteter. Programoversikt og oppdateringer om arrangementet vil postes på facebookarrangementet.

I år ønsker vi å sette fokus på studentenes arbeid innenfor de forskjellige fagområdene i fysikk. Det vil dermed settes av tid for deltakere på konferansen til å presentere sitt arbeid via 15-20 minutters foredrag. Dette er en ypperlig måte å få vist frem spennende prosjekter, samt en god øvelse i presentasjon av eget arbeid for andre likesinnede.

For påmelding til NFK: 
Åpne søknadsskjema

Presentasjon av prosjektoppgave:
Åpne søknadsskjema

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen, og håper å se så mange som mulig i Bergen i mars!