NFK undersøkelse

NFK undersøkelse

I forbindelse med NFK ønsker vi å gjøre rede på hvem fra UiB som har tenkt å delta. Vi forsøker å få reisen dekket av IFT, men vi kan ikke garantere at dette går igjennom. Om IFT dekker reisen, er det kun de som har fylt ut skjeamet som vil få støtte.

Dette skjemaet er ikke aktivt.