Nyheter

Ny veggkunst på ħ!

Etter oppussingen av ħ  har den eneste variasjonen fra enkle svarte vegger vært et lite, rolig verdenskart og det snart falleferdige bildet av Lawrence Krauss. Men dette har nylig endret seg!

Fagutvalget avgjorde sist semester at vårt lille, koselige klubbrom trengte litt mer liv (om slikt var mulig på en plass som ħ), og satt i gang en innsamling av forslag til hva vi kunne male på veggen. Lena Setterdahl tok på seg ansvaret for prosjektet og la ut et forslagsskjema på Facebook.

Kom det inn mange forslag, Lena?
- Det kom inn mange forslag, ja. Omtrent 80% var fysikkrelatert, 10% var bare kødd og 10% var biologirelatert, av en eller annen grunn, sier Lena. Var det noen nevneverdige forslag som ikke nådde veggen?
- Vel, egentlig nådde vel ingen veggen, sier Lena. Forslagene brukte hun for inspirasjon men selve konseptet laget hun selv. Her er skissen hun viste til Fagutvalget:

Avbildet på veggen til venstre for inngangen er nå faktisk ħ selv. På baren ligger så klart, hvis du ikke alt kjente igjen legenden selv, Max Planck. Hvorfor passer dette så bra her på ħ?
Det var Planck som, under sitt studie  av sorte legemer, utledet mange av de viktige formlene for kvantifisering av fundamentale størrelser i fysikk. Det var disse utledningene som ga oss enheter som "Planck-tid", "Planck-lengde", osv. som nå regnes som naturlige enheter, da de baserer seg på de minste endringene som er tenkelig ifølge teoretisk fysikk. For dette fikk han oppkalt den fysiske konstanten h etter seg, altså kjent som "Plancks konstant". For enkelhets skyld forenkles ofte Plancks konstant til "ħ" via formelen du ser øverst i venstre hjørne. Man kan derfor nesten si at rommet er så godt som oppkalt etter mannen!

Men Lena, man må jo nesten stille seg spørsmålet; Hva har egentlig disse shot-glassene der å gjøre? Til dette utbrøt hun bare: "Skal jeg liksom forklare punnen, da?!"
Neida Lena, det skal du få slippe. Kjære leser, du må nok regne deg fram til den selv. ;-) 

Her har vi både kunstneren og legenden, begge i topp stil:

Kom og se kunsten med dine egne øyne, ħ er åpen nesten hver fredag fra kl 19:00. Inngangen er på venstre side av Institutt for Fysikk og Teknologi (IFT).
For å være sikker, legges det ut arrangement før hver ħ-fredag på ħ sin Facebook-side:
https://www.facebook.com/groups/136671816452341/

Les mer

Norske Fysikkstudenters konferanse 2018

Norske Fysikkstudenters Konferanse vil i år holdes den 9.-11. mars i Oslo.  Dette er en sosial og faglig konferanse for fysikkstudenter ved UiB, UiO, og NTNU. For mer info om konferansen og påmelding se facebookevent her. Påmelding til konferansen gjøres via linken i eventbeskrivelsen.

IFT vil i år dekke deler av reiseutgiftene. For å få støtte fra IFT må de som reiser søke om dette her innen 18. mars. De som reiser må ordne med transport selv og støtten vil bli refundert etter konferansen. Refusjonsskjema og frist for innsending av dette blir sendt per epost til de som søker om støtte.

Les mer

Undervisningsprisen 2017

Undervisningsprisen deles ut hvert år, der formålet er å premiere en enkelt underviser eller undervisningsgrupper som inspirerer studentene til faglig engasjement. Her kan alt fra forelesere og emneansvarlige til gruppeledere og studentassistenter nomineres - enhver man føler fortjener en utmerkelse for sin faglige innsats.

Undervisningsprisen deles ut hver høst og gjelder for forrige akademiske år (høst og vår). Man kan vinne undervisningsprisen flere ganger, men det må gå 5 år mellom hver gang. Det må derfor undersøkes hvilke personer som har vunnet prisen tidligere før man nominerer en kandidat. Oversikt over tidligere vinnere er tilgjengelig på Realistutvalgets sider.

Hvert fagutvalg nominerer inntil én kandidat fra hvert fagområde, etter innspill fra studentene ved sitt institutt. Prisen blir utdelt av en komité sammensatt av én student fra hvert programområde, to fra Realistutvalget (RU), én av studentrepresentantene i fakultetstyret og dekanus.

Frist for å nominere kandidater tilhørende IFT er 31. mai. Dette gjøres ved å følge linken.

Les mer