Nyheter

Norske Fysikkstudenters konferanse 2018

Norske Fysikkstudenters Konferanse vil i år holdes den 9.-11. mars i Oslo.  Dette er en sosial og faglig konferanse for fysikkstudenter ved UiB, UiO, og NTNU. For mer info om konferansen og påmelding se facebookevent her. Påmelding til konferansen gjøres via linken i eventbeskrivelsen.

IFT vil i år dekke deler av reiseutgiftene. For å få støtte fra IFT må de som reiser søke om dette her innen 18. mars. De som reiser må ordne med transport selv og støtten vil bli refundert etter konferansen. Refusjonsskjema og frist for innsending av dette blir sendt per epost til de som søker om støtte.

Les mer

Undervisningsprisen 2017

Undervisningsprisen deles ut hvert år, der formålet er å premiere en enkelt underviser eller undervisningsgrupper som inspirerer studentene til faglig engasjement. Her kan alt fra forelesere og emneansvarlige til gruppeledere og studentassistenter nomineres - enhver man føler fortjener en utmerkelse for sin faglige innsats.

Undervisningsprisen deles ut hver høst og gjelder for forrige akademiske år (høst og vår). Man kan vinne undervisningsprisen flere ganger, men det må gå 5 år mellom hver gang. Det må derfor undersøkes hvilke personer som har vunnet prisen tidligere før man nominerer en kandidat. Oversikt over tidligere vinnere er tilgjengelig på Realistutvalgets sider.

Hvert fagutvalg nominerer inntil én kandidat fra hvert fagområde, etter innspill fra studentene ved sitt institutt. Prisen blir utdelt av en komité sammensatt av én student fra hvert programområde, to fra Realistutvalget (RU), én av studentrepresentantene i fakultetstyret og dekanus.

Frist for å nominere kandidater tilhørende IFT er 31. mai. Dette gjøres ved å følge linken.

Les mer

Undervisningsprisen 2016

Undervisningsprisen deles ut hvert år, der formålet er å premiere en enkelt underviser eller undervisningsgrupper som inspirerer studentene til faglig engasjement. 

Undervisningsprisen deles ut hver høst og gjelder for forrige akademiske år (høst og vår). Man kan vinne undervisningsprisen flere ganger, men det må gå 5 år mellom hver gang. Det må derfor undersøkes hvilke personer som har vunnet prisen tidligere før man nominerer en kandidat. Oversikt over tidligere vinnere er tilgjengelig på Realistutvalgets sider.

Hvert fagutvalg nominerer inntil en kandidat fra hvert fagområde, etter innspill fra studentene ved sitt institutt. Prisen blir utdelt av en komité sammensatt av én student fra hvert programområde, to fra Realistutvalget (RU), én av studentrepresentantene i fakultetstyret og dekanus.

Frist for å nominere forelesere tilhørende IFT er 25. mai, undervisere kan nomineres ved å følge linken.

Les mer