Om fagutvalget

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi (FFT) representerer alle fysikk- og petroleums- og prosessteknologi studentene på bachelor og masternivå ved UiB.  FFT er bindeleddet mellom studentene og ledelsen ved instituttet for Fysikk og Teknologi, og våre hovedoppgaver er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser.  Vi videreformidler ulike forespørsler, ønsker, idéer og spørsmål til ledelsen. 

På det faglige plan arbeider fagutvalget hele tiden med å forbedre studieforholdene på de to studieretningene. FFT er representert på både instituttnivå og fakultetsnivå. Dette er for å sikre at studentene tilknyttet vårt fagutvalg blir hørt. På instituttnivå supplerer FFT inn studentrepresentanter til både programstyret til fysikk, petroleumteknologi og prosessteknikk, samt i instituttrådet. På fakultetsnivå er FFT representert i både RU (Realistutvalget) og Undervisningspriskomitéen.

Fagutvalget har også en viktig rolle når det gjelder det sosiale samværet på instituttet, der vi samarbeider tett med linjeforeningene Dopplers og Gullflaks. Vi driver en egen bar, kalt ħ. Baren holder åpent hver fredag fra kl. 19.00 og utover. Utvalgte fredager er det spillkveld, temakvelder, quiz m/premie og lignende. Det arrangeres også Pub Lectures - populærvitenskapelige foredrag innen temaer relatert til studieprogrammene ved instituttet, holdt av en vitenskapelige ansatt ved UiB. Hovedidéen bak Pub Lectures er å inspirere studenter og vekke interesse for fag og forskning. Etter Pub Lectures inviteres det til spørsmål og diskusjon med foredragsholderen. Årlig arrangeres det i tillegg bedriftspresentasjoner, grillfester, semesterfester, julebord og sommerfester for både studenter og ansatte ved instituttet.

Om du lurer på noe, kan du kontakte oss på fagutvalget.fft@uib.no

Styremedlemmer

Gunnhild Ager-Wick profilbilde
Gunnhild Ager-Wick
Leder
Vilde Grandemo profilbilde
Vilde Grandemo
Nestleder
Katie Buchanan profilbilde
Katie Buchanan
Webansvarlig
Silje Vik profilbilde
Silje Vik
Internasjonalt ansvarlig
Aleksandra Magdalena Soyke profilbilde
Aleksandra Magdalena Soyke
ħ-ansvarlig
Iben Alexander Eikrem Nesset profilbilde
Iben Alexander Eikrem Nesset
Innkjøpsansvarlig
Njål Frafjord profilbilde
Njål Frafjord
Representant Gullflaks
Ingrid Bie Dyrnes profilbilde
Ingrid Bie Dyrnes
Representant Dopplers