Om fagutvalget

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi (FFT) representerer alle fysikk- og petroleums- og prosessteknologi studentene på bachelor og masternivå ved UiB.  FFT er bindeleddet mellom studentene og ledelsen ved instituttet for Fysikk og Teknologi, og våre hovedoppgaver er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser.  Vi videreformidler ulike forespørsler, ønsker, idéer og spørsmål til ledelsen. 

På det faglige plan arbeider fagutvalget hele tiden med å forbedre studieforholdene på de to studieretningene. FFT er representert på både instituttnivå og fakultetsnivå. Dette er for å sikre at studentene tilknyttet vårt fagutvalg blir hørt. På instituttnivå supplerer FFT inn studentrepresentanter til både programstyret til fysikk, petroleumteknologi og prosessteknikk, samt i instituttrådet. På fakultetsnivå er FFT representert i både RU (Realistutvalget) og Undervisningspriskomitéen.

Fagutvalget har også en viktig rolle når det gjelder det sosiale samværet på instituttet, der vi samarbeider tett med linjeforeningene Dopplers og Gullflaks. Vi driver en egen bar, kalt ħ. Baren holder åpent hver fredag fra kl. 19.00 og utover. Utvalgte fredager er det spillkveld, temakvelder, quiz m/premie og lignende. Det arrangeres også Pub Lectures - populærvitenskapelige foredrag innen temaer relatert til studieprogrammene ved instituttet, holdt av en vitenskapelige ansatt ved UiB. Hovedidéen bak Pub Lectures er å inspirere studenter og vekke interesse for fag og forskning. Etter Pub Lectures inviteres det til spørsmål og diskusjon med foredragsholderen. Årlig arrangeres det i tillegg bedriftspresentasjoner, grillfester, semesterfester, julebord og sommerfester for både studenter og ansatte ved instituttet.

Om du lurer på noe, kan du kontakte oss på fagutvalget.fft@uib.no

Styremedlemmer

Roger Han profilbilde
Roger Han
Leder
Silje Vik2 profilbilde
Silje Vik
Nestleder
Iben Nesset profilbilde
Iben Alexander Eikrem Nesset
Økonomiansvarlig
Philip Trætteberg profilbilde
Philip Trætteberg
Internasjonalt ansvarlig
Simen Hellner profilbilde
Simen Kaasa Hellner
ħ-ansvarlig
Thomas Aalerud profilbilde
Thomas Aalerud
Innkjøpsansvarlig
John Lothe profilbilde
John Benjamin Lothe
Styremedlem
Emilie Solheim profilbilde
Emilie Haugland Solheim
Styremedlem
Sverre Andersen
Representant Gullflaks
Andreas Kvernhaug profilbilde
Andreas Kvernhaug
Representant Dopplers
Iben Nesset profilbilde
Iben Alexander Eikrem Nesset
Representant (bachelor) i programstyret for fysikk og RU-representant
Ragnhild Øie profilbilde
Ragnhild Dybdal Øie
Representant (master) i programstyret for petroleum- og prosessteknologi