Om fagutvalget

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi (FFT) representerer alle fysikk- og petroleums- og prosessteknologi studentene på bachelor og masternivå ved UiB.  FFT er bindeleddet mellom studentene og ledelsen ved instituttet for Fysikk og Teknologi, og våre hovedoppgaver er å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser.  Vi videreformidler ulike forespørsler, ønsker, idéer og spørsmål til ledelsen. 

På det faglige plan arbeider fagutvalget hele tiden med å forbedre studieforholdene på de to studieretningene. FFT er representert på både instituttnivå og fakultetsnivå. Dette er for å sikre at studentene tilknyttet vårt fagutvalg blir hørt. På instituttnivå supplerer FFT inn studentrepresentanter til både programstyret til fysikk, petroleumteknologi og prosessteknikk, samt i instituttrådet. På fakultetsnivå er FFT representert i både RU (Realistutvalget) og Undervisningspriskomitéen.

Fagutvalget har også en viktig rolle når det gjelder det sosiale samværet på instituttet, der vi samarbeider tett med linjeforeningene Dopplers og Gullflaks. Vi driver en egen bar, kalt ħ. Baren holder åpent hver fredag fra kl. 19.00 og utover. Utvalgte fredager er det spillkveld, temakvelder, quiz m/premie og lignende. Det arrangeres også Pub Lectures - populærvitenskapelige foredrag innen temaer relatert til studieprogrammene ved instituttet, holdt av en vitenskapelige ansatt ved UiB. Hovedidéen bak Pub Lectures er å inspirere studenter og vekke interesse for fag og forskning. Etter Pub Lectures inviteres det til spørsmål og diskusjon med foredragsholderen. Årlig arrangeres det i tillegg bedriftspresentasjoner, grillfester, semesterfester, julebord og sommerfester for både studenter og ansatte ved instituttet.

Om du lurer på noe, kan du kontakte oss på fagutvalget.fft@uib.no

Styremedlemmer

Silje Vik2 profilbilde
Silje Vik
Leder
Emilie Haugland Solheim profilbilde
Emilie Haugland Solheim
Nestleder
Sander Hoveland Iden profilbilde
Sander Hovland Iden
Økonomiansvarlig

Representant (bachelor) i programstyret for fysikk

Sivert Olsen Løvaas profilbilde
Sivert Olsen Løvaas
PR-ansvarlig
Andreas Kvernhaug profilbilde
Andreas Kvernhaug
ħ-ansvarlig
Thomas Aalerud profilbilde
Thomas Aalerud
Innkjøpsansvarlig
Erling Calvert Dolve profilbilde
Erling Calvert Dolve
Internasjonalt ansvarlig
John Lothe profilbilde
John Benjamin Lothe
Styremedlem
Kristoffer Eik profilbilde
Kristoffer Eik
Styremedlem

RU-representant

Iben Nesset profilbilde
Iben Alexander Eikrem Nesset
Styremedlem
Lena Setterdahl profilbilde
Lena Setterdahl
Styremedlem
Benyamine Benali profilbilde
Benyamine Benali
Representant Gullflaks
Oda Kleveland profilbilde
Oda Klevland
Representant Doppler
Sondre Stråtveit Sørseth profilbilde
Sondre Stråtveit Sørseth
Representant (bachelor) i programstyret for petroleum- og prosessteknologi
Ragnhild Øie profilbilde
Ragnhild Dybdal Øie
Representant (master) i programstyret for petroleum- og prosessteknologi