Reisestøtte til Norske Fysikkstudenters Konferanse 2018

Reisestøtte til Norske Fysikkstudenters Konferanse 2018

IFT tilbyr reisestøtte til fysikkstudenter som deltar på NFK i Oslo. De som reiser må bestille reisen selv og støtten blir refundert i ettertid. Søknadsfrist er søndag 18. mars 2018.

*Ingen garanti at hele reisekostnaden blir dekket. Støttesum er avhengig av hvor mange som søker om støtte

*Det blir ettersendt epost med refusjonsskjema til alle søkere. Refusjonsskjema skal inneholde kvittering for reisen, så husk å ta vare på denne

*Utbetalingen vil skje etter konferansen, tidsfrist for innsending av refusjonsskjema vil bli oppgitt per epost

Dette skjemaet er ikke aktivt.